MANYLION
  • Lleoliad: Cardiff, Cardiff, CF11 9LJ
  • Testun: Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Dros dro
  • Dyddiad Dechrau: 06 September, 2021
  • Dyddiad Gorffen: 31 March, 2022
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £10.00 - £15.00
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 30 Mehefin , 2021 5:30 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Llawn Amser (dros dro) Yn eisiau ar gyfer Medi 2021 tan fis Mawrth 2022 mewn Ysgol yng Nghaerdydd i w

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Llawn Amser (dros dro) Yn eisiau ar gyfer Medi 2021 tan fis Mawrth 2022 mewn Ysgol yng Nghaerdydd i w

CyfleDysgu
Mae swydd wag wedi codi mewn ysgol gynradd yng Nghaerdydd ar gyfer cynorthwyydd addysgu profiadol sydd â'r wybodaeth a'r profiad i gefnogi addysgu a dysgu mewn dosbarth Blwyddyn 3.
JOB REQUIREMENTS
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn :
• frwdfrydig ac yn gadarnhaol.
• barod i ddatblygu sgiliau newydd.
• gallu gweithio'n dda mewn tîm.
• meddu ar brofiad blaenorol o weithio mewn ystafell ddosbarth ysgol gynradd.
• meddu ar sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da.

Dylid anfon llythyrau cais wedi'u cwblhau a CV at info@introteach.co.uk