MANYLION
  • Lleoliad: Cardiff, Cardiff, CF105AL
  • Testun: Gweinyddwr
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £19,601 - £22,058
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 29 Medi, 2022 11:55 y.p

This job application date has now expired.

Swyddog Gweinyddol

Swyddog Gweinyddol

Urdd Gobaith Cymru
Teitl y Swydd: Swyddog Gweinyddol

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos) ond gellir ystyried ceisiadau am oriau neu batrwm gwaith gwahanol.

Graddfa: Graddfa 2: £19,601 (Pwynt 1) - £22,058 (Pwynt 4) y flwyddyn

Lleoliad: Swyddfa’r Urdd Caerfyrddin neu Gwersyll yr Urdd Caerdydd. Bydd gofyn i weithio rhan amser o un o’r swyddfeydd a gan weithredu model hybrid.

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg o fewn y trydydd sector yng Nghymru heddiw. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 60,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £15M.

Y Swydd

Mae cyfle cyffrous wedi codi i berson eiddgar, trefnus a brwdfrydig i ymuno ag Adran Canolog yr Urdd.

Am fwy o fanylion darllenwch y swydd ddisgrifiad neu cysylltwch â Catrin James, Pennaeth Polisi, Grantiau a Llywodraethu (Catrinj@urdd.org )

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org
Dyddiad Cau – 29 Medi 2022

Dyddiad Cyfweld – i’w gadarnhau