MANYLION
  • Lleoliad: Cardiff, Cardiff, CF11 9LJ
  • Testun: Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Dros dro
  • Dyddiad Dechrau: 06 September, 2021
  • Dyddiad Gorffen: 31 March, 2022
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £10.00 - £15.00
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 30 Mehefin , 2021 5:30 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
2 Gynorthwyydd Cymorth Dysgu Profiadol weithio mewn Dosbarth ADY mewn ysgol yng Nghaerdydd

2 Gynorthwyydd Cymorth Dysgu Profiadol weithio mewn Dosbarth ADY mewn ysgol yng Nghaerdydd

CyfleDysgu
Mae’r swydd wag wedi codi mewn Ysgol Gynradd yn ardal Rhiwbina yng Nghaerdydd ar gyfer 2 gynorthwyydd dysgu ADY.
JOB REQUIREMENTS
Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn :
• Meddu ar brofiad o gefnogi dysgu yn yr ystafell ddosbarth.
• Bod yn ddigynnwrf a bod yn hyblyg a dibynadwy.
• Bod yn chwaraewr tîm sy'n meithrin perthnasoedd da â phlant ac oedolion.
• Bod â synnwyr digrifwch, brwdfrydedd, amynedd a chynhesrwydd emosiynol da.
• Meddu ar yr hyder a'r wybodaeth i gefnogi grwpiau bach ac unigolion.
• Cysylltu'n sensitif â rhieni a gofalwyr.
• Hyrwyddo gwerthoedd ac ethos yr ysgol a bod yn fodel rôl da.

www.introteach.co.uk