MANYLION
  • Lleoliad: Llanelli, Carmarthenshire, SA14 7HP
  • Testun: Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Dros dro
  • Dyddiad Dechrau: 06 September, 2021
  • Dyddiad Gorffen: 22 July, 2022
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £10.00 - £15.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 30 Mehefin , 2021 11:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Llawn Amser, Sir Gaerfyrddin (Swydd dros dro)

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Llawn Amser, Sir Gaerfyrddin (Swydd dros dro)

CyfleDysgu
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Llawn Amser (Swydd dros dro)
Yn eisiau ar gyfer Medi 2021 ar gyfer y flwyddyn academaidd mewn Ysgol Gynradd Ganolig Gymraeg yng Ngorllewin Sir Gaerfyrddin

Mae swydd wag wedi codi mewn ysgol gynradd yng Ngorllewin Sir Gaerfyrddin ar gyfer cynorthwyydd dysgu gyda'r wybodaeth a'r profiad i gefnogi addysgu a dysgu ar draws ystod oedran y sector Cynradd. Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn :
• frwdfrydig ac yn gadarnhaol.
• barod i ddatblygu sgiliau newydd.
• gallu gweithio'n dda mewn tîm.
• meddu ar sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da.
• gallu cefnogi sgiliau siarad a gwrando plant.
• gallu datblygu perthnasoedd cadarnhaol â chydweithwyr, rhieni a phlant.

Dylid anfon llythyrau cais wedi'u cwblhau a CV at info@introteach.co.uk
www.introteach.co.uk