MANYLION
  • Lleoliad: Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4HZ
  • Testun: Swyddog Cofrestru (Gweithio trwy gyfrwng Gymraeg yn hanfodol)
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Dyddiad Dechrau: 07 August, 2022
  • Dyddiad Gorffen: 30 August, 2024
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £21,806 - £23,733
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 19 Awst, 2022 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
SWYDDOG HYBU RYGBI

SWYDDOG HYBU RYGBI

Grwp Llandrillo Menai
Am ffurflen gais a gwybodaeth bellach ewch i: https://www.gllm.ac.uk/jobs/p2

Ariennir y swydd gyffrous hon am gyfnod penodol gan Undeb Rygbi Cymru a Grŵp Llandrillo Menai ar y cyd, a'i bwriad yw hybu cyfranogiad cynhwysol mewn gweithgareddau rygbi a lles ledled y Grŵp. Gan weithio'n agos gyda Rheolwr y Prosiect Lles, Rheolwr y Gwasanaethau i Ddysgwyr, Swyddogion Hwb Rygbi Undeb Rygbi Cymru a'r staff lles bydd deiliad y swydd yn hybu a datblygu rygbi'r undeb yng Ngrŵp Llandrillo Menai tra hefyd yn sefydlu, hyrwyddo a darparu gweithgareddau i gefnogi agweddau emosiynol, corfforol a chymdeithasol ar les y dysgwyr.

Bydd y Swyddog Hybu Rygbi'n cyfrannu at yr amcanion sy'n gysylltiedig â chyrhaeddiad academaidd,
ymgysylltu a chyfoethogi profiadau myfyrwyr, a datblygiad ehangach rygbi'r undeb ym maes AB.

JOB REQUIREMENTS
Gweler y swydd ddisgrifiad isod