MANYLION
  • Lleoliad: Swansea, Vale of Glamorgan, SA5 4DJ
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: gweithio hyblyg
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £12.00 - £14.00
  • Iaith: Saesneg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu, De Cymru

New Directions Education
Mae Ysgol yn Abertawe sy’n canolbwyntio ar addysgu a dysgu pobl ifanc ag Anghenion Addysgol Arbennig yn chwilio am gefnogaeth ychwanegol. Mae ND am recriwtio cronfa o Gynorthwywyr Cymorth Dysgu ar gyfer gwasanaeth beunyddiol a thymor hir.
Rydym yn llenwi llawer o swyddi gwag mewn ysgolion yn Abertawe gydag ymgeuswyr sydd â phrofiad penodol o weithio gyda phlant sydd angen cymorth ychwanegol.
Byddai gan ein hymgeiswyr delfrydol y cymwysterau a’r sgiliau isod;
• Cymhwyster Lefel 3 sy’n benodol i gefnodi plant a phobl ifanc;
• Gallu helpu i fonitro cynnydd y disgyblion mewn tasgau beunyddiol;
• Darparu cefnogaeth i fyfyrwyr unigol y tu mewn a’r tu allan i’r ystafell ddosbarth i’w galluogi i gymryd rhan lawn mewn gweithgareddau;
• Cynorthwyo athrawon dosbarth i gynnal cofnodion myfyrwyr
• Trin â Llaw
• Dysgu Tîm
• Cymorth Cyntaf
• Hylendid Bwyd