MANYLION
  • Lleoliad: Swansea, Vale of Glamorgan, SA5 4DJ
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: gweithio hyblyg
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £12.00 - £12.00
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 30 Tachwedd, 2022 10:43 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu, Casnewydd

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu, Casnewydd

New Directions Education
Mae New Directions Addysg yn recriwtio ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu i weithio mewn Ysgolion Cynradd ledled ardal Casnewydd. Byddwch yn hyderus yn gweithio gyda phob oedran yn y Cynradd. Bydd angen i chi fod yn hyblyg ac yn gyffyrddus yn gweithio nail ai 1:1 neu gyda grwpiau bach o blant. Bydd angen naill ai cymhwyster sylfaen plant neu o leiaf 3 mis o brofiad yn gweithio gyda phlant i gofrestru ar gyfer gwaith cymorth dysgu.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dod ag egni a brwdfrydedd cadarnhaol i’r dosbarth. Bydd angen i chi fod yn ofalgar, yn dosturiol ac yn gyfeillgar. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu cyfathrebu ar wahanol lefelau, ac ymgysylltu â disgyblion gan ddefnyddio gwahanol dechnegau dysgu.