MANYLION
  • Lleoliad: Barry, Vale of Glamorgan, CF62 9YQ
  • Testun: Swyddog Presenoldeb
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £20,852 - £22,571
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 05 Gorffennaf, 2022 11:59 y.p

This job application date has now expired.

Swyddog Presenoldeb

Swyddog Presenoldeb

Ysgol Uwchradd Pencoedtre
Am y Rôl
Cyfeirnod y swydd (i'w ddefnyddio ar y ffurflen gais): PHS-ATTEND

Manylion am gyflog: Gradd 5: (Pwynt Graddfa 8-12) £20,852-£22,571 pro rata

Diwrnodau / Oriau Gwaith: 39 wythnos y flwyddyn, 37.5 awr yr wythnos (8 - 4pm)

Parhaol/Dros Dro: Parhol

Disgrifiad:

Mae Ysgol Uwchradd Pencoedtre yn dymuno penodi swyddog gwella presenoldeb brwdfrydig lawn a llawn cymhelliant i roi cymorth i dîm bugeiliol yr ysgol wrth ddelio â materion presenoldeb.
Mae'n gyfnod cyffrous i ymuno ag Ysgol Uwchradd Pencoedtre wrth i ni drosglwyddo i Ysgol yr 21ain Ganrif newydd, o'r radd flaenaf, gwerth £35 miliwn. Rydym yn parhau, fel ysgol, i wneud newidiadau arloesol i barhau â'n hymgyrch i wella ysgolion a rhoi’r cyfleoedd gorau i blant a phobl ifanc ein hysgol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm brwdfrydig, ymroddedig, cefnogol sy'n canolbwyntio ar atebion.

Amdanat ti
Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?: ManwlSut i wneud cais
Am wybodaeth bellach, cysylltwch â: Sheena Thomas 01446 403500

ddychwelyd ceisiadau wedi'u cwblhau i: to pencoedtrehighschool@phschool.co.uk

or alternatively can post to Pencoedtre High School, Merthyr Dyfan Road, Barry.