MANYLION
  • Lleoliad: Holywell, Sir y Fflint, CH8 7AW
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Wythnosol
  • Cyflog: £144.00 - £144.30
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 15 Gorffennaf, 2022 11:44 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Ysgol Treffynnon – Prentisiaeth Gweinyddu Swyddfa

Ysgol Treffynnon – Prentisiaeth Gweinyddu Swyddfa

Cyflawni Mwy o Hyfforddiant
Rydym am recriwtio prentis gweinyddol swyddfa i weithio ochr yn ochr â staff swyddfa profiadol a derbynyddion ac ymgymryd â’r dyletswyddau canlynol:

Cynnal systemau swyddfa, gan gynnwys rheoli data a ffeilio
Cymryd rhan uniongyrchol yn y gwaith o baratoi cyfarfodydd a digwyddiadau
Ateb galwadau ffôn
Cyfarfod a chyfarch ymwelwyr
Trefnu a Rheoli dyddiaduron.
Darparu cefnogaeth swyddfa gyffredinol i'r Pennaeth, y Rheolwr Busnes ac Athrawon
Trefnu a mynychu cyfarfodydd.
Sgrinio galwadau ffôn, ymholiadau a cheisiadau, a delio â nhw pan fo'n briodol.
Cymryd munudau
Cydgysylltu â chleientiaid, cyflenwyr a staff eraill
Cynnal systemau ar-lein ysgolion
Awydd i ddysgu
Sgiliau cyfathrebu rhagorol sy'n berthnasol i blant ac oedolion
Sgiliau trefnu da
Dull da dros y ffôn
Parodrwydd i weithio fel rhan o dîm
Dibynadwy
Ymddangosiad smart
Agwedd broffesiynol
Bydd angen lefel o aeddfedrwydd gyda gweithio mewn amgylchedd ysgol
Uchelgeisiol a gweithgar
Awydd i fod yn fodel rôl cadarnhaol i bobl ifanc
Rheoli amser yn brydlon ac yn dda
Hyfforddiant:
Mae’r Brentisiaeth yn cynnwys dysgu yn y gwaith a hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith sy’n arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.

Cymwysterau:

Mae'n well gan A*-C mewn Saesneg a Mathemateg

Prentisiaeth i'w dilyn:

Gweinyddu Busnes Lefel 2/3