MANYLION
  • Lleoliad: Newport, Newport, NP20 4UR
  • Testun: Cynorthwy-ydd Addysgu
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £22,571 - £24,920
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Dysgu Cyfnod Penodol Lefel 3 - Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli

Cynorthwyydd Dysgu Cyfnod Penodol Lefel 3 - Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli

Cyngor Dinas Casnewydd
Gweler y ddolen i dudalen swyddi Cyngor Dinas Casnewydd - https://www.newport.gov.uk/en/Council-Democracy/Council-jobs/Council-Jobs.aspx