MANYLION
  • Lleoliad: Llantwit Major , Vale of Glamorgan, CF61 1TQ
  • Testun: Goruchwyliwr Canol dydd
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £9.79 - £9.79
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 28 Mehefin , 2022 11:59 y.p

This job application date has now expired.

Goruchwylydd Canol Dydd

Goruchwylydd Canol Dydd

Ysgol Y Ddraig
Am y Rôl


Cyfeirnod y swydd (i'w ddefnyddio ar y ffurflen gais): Ddraig/MDS

Manylion am gyflog: Gradd 2, PCG 3 .£9.79 per hour

Diwrnodau / Oriau Gwaith: 7.5 awr yr wythnos Llun-Gwener 1.30 awr y dydd am 38 wythnos

Dros dro tan 31 Gorffennaf 2023

Disgrifiad:

Rydym yn ysgol gynradd cyfrwng Saesneg sy'n dymuno penodi 2 x Goruchwylydd Canol Dydd brwdfrydig i ymuno â'n tîm. Y rôl yw goruchwylio a sicrhau diogelwch a lles disgyblion a chymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae yn ystod y cyfnod amser cinio yn unol â’r disgrifiad swydd.

Amdanat ti
Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?: Manwl

Sut i wneud cais


Am wybodaeth bellach, cysylltwch â: Lisa Jones 01446 792368

Cysylltwch â'r ysgol ar 01446 792368 neu drwy e-bost at lajones@valeofglamorgan.gov.uk

Dylid dychwelyd ceisiadau wedi’u cwblhau i’r ysgol:
At Sylw Lisa Jones
Ysgol y Ddraig
Ham Lane East
Llanilltud Fawr
Bro Morgannwg
CF61 1TQ