MANYLION
  • Lleoliad: Bridgend, Bridgend, CF31 9RX
  • Testun: Arweinyddiaeth
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £40,100 - £47,470
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 30 Mehefin , 2022 5:00 y.p

This job application date has now expired.

Pennaeth Datblygu Arweinyddiaeth

Pennaeth Datblygu Arweinyddiaeth

Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru
Er mwyn cyflawni ein cenhadaeth genedlaethol o ddiwygio addysg, mae Cymru angen arweinwyr ysbrydoledig ym mhob sector sydd wedi’u paratoi a’u cefnogi’n dda i arwain eu sefydliadau drwy’r newidiadau sydd i ddod. A ydych am arwain ar ddatblygu arweinwyr addysgol presennol ac yn y dyfodol yng Nghymru gan sicrhau eu bod yn cael eu grymuso, eu hysbrydoli a’u cymell i gefnogi’r genhedlaeth nesaf?

Gan weithio’n agos gyda staff craidd, Cymdeithion a rhanddeiliaid allweddol, bydd y Pennaeth Datblygu Arweinyddiaeth yn bwrw ymlaen â gweledigaeth yr Academi Arweinyddiaeth mewn pedwar maes strategol:

Sicrhau Ansawdd
Arloesedd
Arweinyddiaeth System
Datblygu Arweinyddiaeth