MANYLION
  • Lleoliad: Abergavenny, Monmouthshire, NP7 6HF
  • Testun: Cynorthwyydd Addysgu 1:1
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Dyddiad Dechrau: 01 September, 2024
  • Dyddiad Gorffen: 31 August, 2025
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Cefnogi Dysgu 1:1

Cyngor Sir Fynwy
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio mewn partneriaeth gyda staff dynamig ac
uchelgeisiol, y gymuned a’r corff llywodraethol er mwyn sicrhau canlyniadau addysg ragorol ar gyfer disgyblion
Ysgol y Fenni.
Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â staff creadigol a blaengar. Dyma swydd ddiddorol, ond hynod werth chweil ac rydym yn chwilio am y person iawn i ymuno â ni fel rhan annatod o’n tîm cyfeillgar, ymroddedig ac ysbrydoledig. Bydd y pennaeth, staff a’r corff llywodraethol yn darparu cefnogaeth heb ei hail i’r ymgeisydd a fydd yn dangos ymroddiad o’r safon uchaf i gydweithio’n frwdfrydig gyda nhw, i gynnig y gorau posib i holl blant yr ysgol. Mae’r gallu i gyfarthebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn ddelfrydol.
Cysylltwch â’r ysgol i drafod y rôl ymhellach.
JOB REQUIREMENTS
Gwelir y Manyleb Personol Ynglwm