MANYLION
  • Lleoliad: Schools,
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: G01 pwynt 2-3 £9,883 - £10,047 y flwyddyn - Cyfnod mamolaeth
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 11 Gorffennaf, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Dros Dro

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyflog: G01 pwynt 2-3 £9,883 - £10,047 y flwyddyn - Cyfnod mamolaeth

YSGOL TUDNO

Trinity Avenue, Llandudno, Conwy LL30 2SJ

Ffôn: (01492) 875252

Pennaeth: Mrs Iona M Hughes

Yn eisiau erbyn mis Medi 2024

Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Dros Dro

(Contract Dros Gyfnod Mamolaeth)

Cyflog: G01 pwynt 2-3 £9,883 - £10,047 y flwyddyn

Oriau: 19 ½ awr yr wythnos, tymor ysgol yn unig

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys ar gyfer y swyddi uchod. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio yn yr Uned Adnoddau Mae'r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd yma.

Cyfweliadau iw cynnal ar Dydd Iau 18 fed Gorffennaf 2024

Oherwydd natur y swydd byddwn yn gofyn am ddatgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus. Mae yn ofynnol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn cofrestru gyda Cyngor y Gweithlu Addysg cyn cychwyn gweithio yn y swydd hon.

Am ragor o fanylion ynglŷn â'r swydd, cysylltwch â'r ysgol ar 01492 875252

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu - bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu gwirio Os na fyddwch yn cael gwybod o fewn 3 wythnos wedi'r dyddiad cau eich bod ar restr fer ar gyfer cyfweliad, rhaid i chi gymryd yn ganiataol na fyddwch yn cael cyfweliad. Ni fyddwch yn cael gwybod hynny ar bapur. Wrth fynd ati i hyrwyddo cyfle cyfartal, mae Conwy yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned. Bydd pob ymgeisydd anabl sy'n diwallu gofynion hanfodol swydd yn cael cyfweliad.

This form is also available in English