MANYLION
  • Oriau: Full time
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: Grade 5 | SCP 11-17 | £25,979 - £28,770 Pro Rata
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 12 Gorffennaf, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Science Technician - Ysgol Gymraeg Gwynllyw

Torfaen Local Authority

Cyflog: Grade 5 | SCP 11-17 | £25,979 - £28,770 Pro Rata

Rydym am benodi unigolyn brwdfrydig a dibynadwy i fod yn Dechnegydd Gwyddoniaeth. Bydd angen paratoi ar gyfer arbrofion a gwaith ymarferol gwyddonol a chynnal a chadw adnoddau yng nghyd a darparu cefnogaeth i'r staff a disgyblion.

Disgwylir y bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymwysterau a / neu brofiad priodol yn y maes hwn.

Mae'r ysgol wedi ymrwymo i ddiogelu a hybu lles plant a phobl ifanc.

Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn ac fe fydd yr ysgol yn gofyn am gofnod manylach y Swyddfa Cofnodion Troseddol (DBS).

Hybysebir y swydd hon fel contract parhoal o 1af o Fedi 2024.