MANYLION
  • Lleoliad: Colwyn Bay,
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: Swydd 1: Graddfa G01 NJC pwynt 2-3   £12,164 - £12,365 y flwyddyn\nSwydd 2: Graddfa G01 NJC pwynt 2-3 £16,472 - £16,745
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 17 Gorffennaf, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Parhaol x 2 Swydd - Ysgol Y Plas

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyflog: Swydd 1: Graddfa G01 NJC pwynt 2-3   £12,164 - £12,365 y flwyddyn\nSwydd 2: Graddfa G01 NJC pwynt 2-3 £16,472 - £16,745

YSGOL Y PLAS

Llanelian, Bae Colwyn LL29 8YY

Ffôn: (01492) 680601

Pennaeth: Mrs Sian Ross

Yn eisiau erbyn mis Medi 2024

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 PARHAOL

x 2 swydd

Mae'r gallu i addysgu a chyfathrebu'n trwy gyfrwng y Gymraeg

yn ddymunol ar gyfer y swydd.

Mae yn ofynnol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn cofrestru gyda Cyngor y Gweithlu Addysg cyn cychwyn gweithio yn y swydd hon.

Oherwydd natur y swydd bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

.

Am ragor o fanylion yngln â'r swydd cysylltwch â'r ysgol ar (01492) 680601

I wneud cais am y swydd hon, ewch i www.conwy.gov.uk/swyddi i lenwi cais ar lein.

Noder nid yw'r awdurdod yn cyhoeddi ffurflenni cais ac nid yw'n derbyn CV.

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu - bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu gwirio.

Os na fyddwch yn cael gwybod o fewn 3 wythnos wedi'r dyddiad cau eich bod ar restr fer ar gyfer cyfweliad, rhaid i chi gymryd yn ganiataol na fyddwch yn cael cyfweliad. Ni fyddwch yn cael gwybod hynny ar bapur.

Wrth fynd ati i hyrwyddo cyfle cyfartal, mae Conwy yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned. Bydd pob ymgeisydd anabl sy'n diwallu gofynion hanfodol swydd yn cael cyfweliad.

This form is also available in English