MANYLION
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Cyflog: Pecyn
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 16 Mehefin , 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Dirprwy Bennaeth (Ysgol Gynradd Gymunedol Aber-miwl)

Cyngor Sir Powys

Cyflog: Pecyn

Dirprwy Bennaeth (Ysgol Gynradd Gymunedol Aber-miwl)
Swydd-ddisgrifiad
Mae Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Gymunedol Aber-miwl yn edrych i benodi Dirprwy Bennaeth sydd ei angen/hangen ar gyfer mis Medi 2024, ar yr amod bod gwiriadau cyn cyflogi a diogelu wedi'u cwblhau.

Ry'n ni'n ceisio penodi Dirprwy Bennaeth hynod ymroddedig, ysgogol a brwdfrydig i weithio ochr yn ochr â'r pennaeth, drwy gymryd rôl arweiniol wrth ddatblygu ein hysgol gymunedol yng nghanol ein pentref ffyniannus yng Nghanolbarth Powys.

Bydd rhaid i'n Dirprwy Bennaeth newydd rannu ein hymrwymiad o ddisgwyliadau uchel a chynorthwyo'r Pennaeth i barhau i herio dulliau addysgu a dysgu i arwain ein tîm yn ei flaen.