MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £30,000.00 - £35,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

RHEOLWR SWYDDFA/Uwch Weinyddwr  (Ysgol Bro Caereinion)

RHEOLWR SWYDDFA/Uwch Weinyddwr (Ysgol Bro Caereinion)

Cyngor Sir Powys
RHEOLWR SWYDDFA/Uwch Weinyddwr (Ysgol Bro Caereinion)
Swydd-ddisgrifiad
Mae sgiliau Iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon

O dan arweiniad y Pennaeth, rheoli gweithrediad a chyflwyniad o wasanaethau cymorth o fewn yr ysgol a'r cynllunio, datblygiad a monitro o wasanaethau cymorth. Rheoli tîm o staff clercyddol/gweinyddol/gofalwyr a glanhawyr. Bod â chyfrifoldeb cyllidebol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl, cysylltwch â'r ysgol.

Rydym wedi estyn y dyddiad cau tan 27/05/2024