MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 03 Mehefin , 2024 12:00 y.b
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Goruchwyliwr Cyflenwi (Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3) (Ysgol Maesydderwen)

Goruchwyliwr Cyflenwi (Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3) (Ysgol Maesydderwen)

Cyngor Sir Powys
Goruchwyliwr Cyflenwi (Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3) (Ysgol Maesydderwen)
Swydd-ddisgrifiad
Lleolir Ysgol Maesydderwen yn harddwch de Powys; mae'r dalgylch yn cynnwys rhan o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Gwlad y Sgydau. Mae'r ysgol mewn lleoliad delfrydol yn nhref fach Ystradgynlais, ac yn rhwydd ei chyrraedd o Gaerdydd, Abertawe a De-orllewin Cymru.

Rydym yn awyddus i benodi Goruchwyliwr Llanw o 1 Medi 2024 tan 31 Awst 2025 i oruchwylio dosbarthiadau cyfan yn ystod absenoldeb athro dosbarth. Mae'r swydd yn ystod y tymor ysgol yn unig, 27.5 awr yr wythnos, rhwng 8.45 am a 3.20 pm bob dydd. Bydd goruchwyliaeth lanw'n digwydd pan fydd disgyblion yn cyflawni dysgu hunangyfeiriedig, lle gosodwyd y gwaith ymlaen llaw a gall disgyblion weithio'n annibynnol a glynu wrth y dasg.

Gall unigolyn nad yw'n athro cymwys gyflawni dyletswyddau goruchwylio o ran absenoldebau tymor byr, h.y. "goruchwyliwr llanw". Mae'n bosib y bydd y fath absenoldebau heb eu cynllunio ymlaen llaw e.e. absenoldeb salwch tymor byr neu absenoldeb brys arall, neu gall fod yn absenoldeb a gynlluniwyd e.e. presenoldeb mewn sesiwn hyfforddi mewn swydd neu weithgaredd datblygiad proffesiynol arall neu apwyntiad meddygol.

Rydym yn chwilio am unigolyn hyderus, hyblyg, trefnus a gofalgar ei natur i ategu ein tîm dysgu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar draws yr holl feysydd cwricwlwm gyda myfyrwyr rhwng 11-16 oed. Mae Ysgol Maesydderwen yn ysgol ddeniadol a'i nod yw gwella'r cyfleoedd sydd ar gael i'n holl bobl ifanc.

Bydd gofyn cael archwiliad manwl y DBS ar gyfer y swydd hon.