MANYLION
  • Lleoliad: Prestatyn, Denbighshire, LL19 8RP
  • Testun: Athro
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Dros dro
  • Dyddiad Dechrau: 01 September, 2024
  • Dyddiad Gorffen: 01 July, 2025
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £30,742 - £47,340
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Swydd Addysgu Cynradd

Swydd Addysgu Cynradd

Ysgol Y Llys
Mae Llywodraethwyr yr ysgol yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan athrawon brwdfrydig, egnЇol a chymwys i lenwi’r swydd addysgu uchod.

Mae’n hanfodol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig ynghyd â dangos ymrwymiad amlwg tuag at weithio mewn ysgol cyfrwng Cymraeg.


JOB REQUIREMENTS
Gweler copi pecyn hysbyseb