MANYLION
  • Lleoliad: Schools,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Cymhorthydd Gweinyddol Lefel 2 - Ysgol Babanod Mochdre a Cystennin

Cymhorthydd Gweinyddol Lefel 2 - Ysgol Babanod Mochdre a Cystennin

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
YSGOL BABANOD MOCHDRE A CYSTENNINFfordd yr Orsaf , Mochdre LL28 5EF

Ffôn: (01492) 540194

Pennaeth: Miss Rhian Jones

Yn eisiau mor fuan â phosib

CYMHORTHYDD GWEINYDDOL LEFEL 2

Cyflog: G02 NJC pwynt 4 - 5 £19,889 - £20,221 y flwyddyn

Oriau: 37 awr yr wythnos, tymor ysgol a 5 diwrnod hyfforddiant

Mae Ysgol Babanod Mochdre yn awyddus i apwyntio Cymhorthydd Gweinyddol i'r swydd uchod. Fe fyddai cymhwysterau, profiad â sgiliau gweinyddol a chyfrifiadurol yn fanteisiol. Mae'r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd yma.

Oherwydd natur y swydd byddwn yn gofyn am Ddatgeliad gan y Gwasanaeth Cofnodi Troseddau ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.

Am ragor o fanylion ynglŷn â'r swydd cysylltwch â'r ysgol ar (01492) 540194

I wneud cais am y swydd hon, ewch i www.conwy.gov.uk/swyddi i lenwi cais ar lein.

Noder nid yw'r awdurdod yn cyhoeddi ffurflenni cais ac nid yw'n derbyn CV.

"Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu - bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu gwirio."

Ni fyddwn yn derbyn CV heb ffurflen gais.

Os na fyddwch yn cael gwybod o fewn 3 wythnos wedi'r dyddiad cau eich bod ar restr fer ar gyfer cyfweliad, rhaid i chi gymryd yn ganiataol na fyddwch yn cael cyfweliad. Ni fyddwch yn cael gwybod hynny ar bapur.

Wrth fynd ati i hyrwyddo cyfle cyfartal, mae Conwy yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned. Bydd pob ymgeisydd anabl sy'n diwallu gofynion hanfodol swydd yn cael cyfweliad.

This form is also available in English .