MANYLION
  • Lleoliad: Schools,
  • Testun:
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Cefnogol Bugeiliol Dros Dro - Ysgol Dyffryn Conwy

Cymhorthydd Cefnogol Bugeiliol Dros Dro - Ysgol Dyffryn Conwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cymhorthydd Cefnogol Bugeiliol Dros Dro

Cytundeb dros dro hyd at 31/08/2025

Mae'r gallu I gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol. Rhoddir ysryried i geisiadau am secondiad/ ceisiadau am lai o oriau.

Dylid trefnu sgwrs gyda'r pennaeth 01492 642800 os eisiau manylion pellach.

Oherwydd natur y swydd byddwn yn gofyn am ddatgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer yr ymgeiswyr llwyddiannus. Mae'n ofynnol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn cofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg cyn cychwyn gweithio yn y swydd hon

Dyddiad cau derbyn ceisiadau - Dydd Llun 20/05/2024

Dyddiad cyfweliad - Dydd Iau 06/06/2024

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu - bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu gwirio. Os na fyddwch yn cael gwybod o fewn 3 wythnos wedi'r dyddiad cau eich bod ar restr fer ar gyfer cyfweliad, rhaid i chi gymryd yn ganiataol na fyddwch yn cael cyfweliad. Ni fyddwch yn cael gwybod hynny ar bapur.

Wrth fynd ati i hyrwyddo cyfle cyfartal, mae Conwy yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned. Bydd pob ymgeisydd anabl sy'n diwallu gofynion hanfodol swydd yn cael cyfweliad.

This form is also available in English.