MANYLION
  • Lleoliad: Conwy,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £0.00 - £10,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Glanhawr\/Glanhawraig Parhaol x 2 swydd - Ysgol Porth y Felin

Glanhawr\/Glanhawraig Parhaol x 2 swydd - Ysgol Porth y Felin

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
YSGOL PORTH Y FELIN

Ysgol Gynradd Wirfoddol dan Reolaeth yr Eglwys yng Nghymru

Ffordd Llanrwst, Conwy LL32 8FZ

Ffôn: 01492 572220

Pennaeth: Mr Paul Thomas

1 x Yn eisiau erbyn Medi 2024

1 yn eisiau mor fuan â phosib

GLANHAWR/WRAIG PARHAOL x 2 swydd

Mae'r Llywodraethwyr yn edrych am rywun i ymuno â thîm yr ysgol sy'n weithiwr caled, yn ddibynadwy a byddai profiad o lanhau heb law yn eu cartref yn ddymunol.

Oherwydd natur y swydd byddwn yn gofyn am ddatgeliad gan

y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.

Am ragor o fanylion ynglŷn â'r swydd cysylltwch â'r ysgol ar (01492) 572220

I wneud cais am y swydd hon, ewch i www.conwy.gov.uk/swyddi i lenwi cais ar lein.

Noder nid yw'r awdurdod yn cyhoeddi ffurflenni cais ac nid yw'n derbyn CV.

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu - bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu gwirio.

Os nad ydych wedi derbyn ymateb o fewn 3 wythnos i'r dyddiad cau, rhaid i'r ymgeiswyr dybio nad ydynt wedi cael eu cynnwys yn y rhestr fer ac felly ni fyddent yn cael eu hysbysu mewn ysgrifen.

Wrth fynd ati i hyrwyddo cyfle cyfartal, mae Conwy yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned. Bydd pob ymgeisydd anabl sy'n diwallu gofynion hanfodol swydd yn cael cyfweliad.

This form is also available in English