MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb:
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Arweinydd Clwb Brecwast (Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt)

Arweinydd Clwb Brecwast (Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt)

Cyngor Sir Powys
Arweinydd Clwb Brecwast (Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt)
Swydd-ddisgrifiad
Am y rôl:

O dan gyfarwyddyd y Pennaeth neu aelod arall o staff uwch, cydlynu'r gwaith o redeg y Clwb bob dydd, a bod yn gyfrifol am hyn, gan sicrhau bod gofal plant o ansawdd uchel yn cael ei ddarparu.

Am ragor o wybodaeth am y swydd hon, gallwch gysylltu â ysgol.

Rydym wedi estyn y dyddiad cau tan 24/05/2024