MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb:
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 07 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Clerc / Gweinyddwr - Lefel 3 (Generig)  (Ysgol Abermiwl)

Clerc / Gweinyddwr - Lefel 3 (Generig) (Ysgol Abermiwl)

Cyngor Sir Powys
Clerc / Gweinyddwr - Lefel 3 (Generig) (Ysgol Abermiwl)
Swydd-ddisgrifiad
Rydym yn awyddus i benodi unigolyn i gyflawni swydd Gweinyddwr Ysgol yn ein hysgol bentref gyfeillgar. Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus gefnogi'r Pennaeth gyda thasgau gweinyddol ar draws holl agweddau ar fywyd prysur yr ysgol. Hefyd bydd y gweinyddwr yn fan cyswllt cyntaf ar gyfer rhieni, contractwyr, ymwelwyr ac ati. Fel ysgol bentref, ymfalchïwn yn y cysylltiadau cadarnhaol sydd gennym gyda'n teuluoedd a'r gymuned leol.
Ai unigolyn sy'n gallu gweithio fel aelod o dîm effeithiol ydych chi? Fedrwch chi fel unigolyn wneud gwahaniaeth? Byddem yn croesawu ymweliadau â'r ysgol; croeso ichi gysylltu â Mrs Sophie Palmer ar office@abermule.powys.sch.uk i drefnu amser cyfleus.