MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 12 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Clerc / Gweinyddwr - Lefel 3 (Ysgol Calon y Dderwen)

Clerc / Gweinyddwr - Lefel 3 (Ysgol Calon y Dderwen)

Cyngor Sir Powys
Clerc / Gweinyddwr - Lefel 3 (Ysgol Calon y Dderwen)
Swydd-ddisgrifiad
Am y rôl:

Dan gyfarwyddyd cyffredinol yr Uwch Dîm Rheoli, cefnogi prosesau gweinyddol, ariannol a threfniadaethol yn yr ysgol a chynorthwyo i gynllunio a datblygu gwasanaethau cefnogi i staff addysgu a disgyblion. Goruchwylio tîm bach o staff clercyddol / gweinyddol. (Lle y bo'n briodol) Rhywfaint o gyfrifoldeb cyllidebol.

Am ragor o wybodaeth am y swydd hon, gallwch gysylltu â ysgol.