MANYLION
  • Lleoliad: Swansea, Vale of Glamorgan, SA5 4DJ
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: gweithio hyblyg
  • Math o gyflog: Dyddiol
  • Cyflog: £61.24 - £61.24
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 31 Rhagfyr, 2022 10:38 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cynorthwyydd Addysgu (ADY), De Cymru

Cynorthwyydd Addysgu (ADY), De Cymru

New Directions Education
Mae New Directions Education am gofrestru cynorthwywyr addysgu ar gyfer ysgol yn Ninas a Sir Abertawe. Rydym yn chwilio am gynorthwywyr addysgu sydd â phrofiad blaenorol o addysgu disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae’r dosbarthiadau wedi’u teilwra ar gyfer disgyblion ag amrywiaeth o anghenion. Mae'r ysgol yn chwilio am gronfa o gynorthwywyr addysgu dibynadwy a fyddai'n gallu darparu dilyniant i'r plant.
JOB REQUIREMENTS
Fel cynorthwyydd addysgu bydd disgwyl i chi:
• Gynorthwyo datblygiad addysgol a chymdeithasol y disgyblion o dan gyfarwyddyd ac arweiniad y pennaeth, cydlynydd ADY a'r athrawon dosbarth.
• Gynorthwyo i weithredu Rhaglenni Addysg Unigol (RAU) ar gyfer myfyrwyr a helpu i fonitro eu cynnydd
• Ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr unigol tu fewn a thu allan i'r dosbarth i'w galluogi i gymryd rhan lawn mewn gweithgareddau
• Gynorthwyo athrawon dosbarth i gadw cofnodion myfyrwyr
• Gefnogi myfyrwyr â phroblemau emosiynol neu ymddygiadol a helpu i ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol.