MANYLION
 • Testun:
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb: Dros dro
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 07 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Goruchwyliwr Canol Dydd (Cynradd)(Ysgol Dafydd Llwyd)

Goruchwyliwr Canol Dydd (Cynradd)(Ysgol Dafydd Llwyd)

Cyngor Sir Powys
Goruchwyliwr Canol Dydd (Cynradd)(Ysgol Dafydd Llwyd)
Swydd-ddisgrifiad
Mae'r gallu i ddefnyddio'r Gymraeg yn gymhwyster hanfodol ar gyfer y swydd hon

Bydd eich cyfrifoldebau'n cynnwys:
 • Goruchwylio disgyblion yn ystod amser cinio a sicrhau eu diogelwch a'u lles.
 • Yn gweithio o dan gyfarwyddyd cyffredinol yr Uwch Oruchwyliwr Canol Dydd neu rywun dynodedig arall sy'n gyfrifol.

 • Mae gan y swydd hon ofyniad am Wiriad Manylach y DBS

  Ar hyn o bryd mae gan Gyngor Sir Powys dâl atodol Cyflog Byw Gwirioneddol yn ôl disgresiwn i weithwyr sy'n ennill llai na £12.00 yr awr.