MANYLION
  • Lleoliad: Carmarthen , Carmarthenshire, SA31 3AN
  • Testun: Gweithiwr Ieuenctid
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £18,342 - £21,892
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 31 Ionawr, 2022 5:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Gweithiwr Ieuenctid - Prosiect Llythrennedd Ariannol, Menter a Hyfforddiant.

Gweithiwr Ieuenctid - Prosiect Llythrennedd Ariannol, Menter a Hyfforddiant.

Prosiect Ieuenctid Caerfyrddin
Gweithiwr Ieuenctid - Prosiect Llythrennedd Ariannol, Menter a Hyfforddiant.

A allwch chi ddatblygu Prosiect Llythrennedd Ariannol a Mentergarwch cyffrous gan weithio gyda phobl ifanc ym Mhrosiect Ieuenctid Caerfyrddin?
Bydd y rôl yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc 7-25 oed ddysgu sgiliau a datblygu arferion gwell o ran llythrennedd ariannol, cynilo, gwario a chyllidebu ynghyd ag archwilio ffyrdd y gallant wella eu bywydau trwy ddatblygu prosiectau menter a'i hybu i sefydlu micro fentrau ei hunain.
Byddwch yn ymgysylltu ac yn cefnogi pobl ifanc i ddatblygu sgiliau trwy weithgareddau rydych chi'n eu dylunio, gan eu helpu i oresgyn unrhyw rwystrau sy'n eu hatal rhag cyrraedd eu llawn botensial, gan ystyried egwyddorion ac arferion gwaith ieuenctid.
Disgwylir i chi annog a hyrwyddo ymgysylltiad pobl ifanc yn y gymuned fel rhan o brosiectau Dr Mz.
Bydd deiliad y swydd yn gweithio ar sail rota i gynnwys nosweithiau a phenwythnosau.