MANYLION
  • Lleoliad: Carmarthen , Carmarthenshire, SA31 3AN
  • Testun: Gweithiwr Ieuenctid
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £18,342 - £21,892
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 31 Ionawr, 2022 5:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Arweinydd Prosiect Labdigidol - Gweithiwr Ieuenctid

Arweinydd Prosiect Labdigidol - Gweithiwr Ieuenctid

Prosiect Ieuenctid Caerfyrddin
Arweinydd Prosiect Labdigidol - Gweithiwr Ieuenctid.
A allwch chi ddarparu profiadau Digidol cyffrous, hwyliog, gan wrando a defnyddio lleisiau'r ifanc i arwain y ffordd ym Mhrosiect Ieuenctid Caerfyrddin?
Bydd y rôl yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc 8-25 oed ddysgu sgiliau digidol gan ddefnyddio technoleg, meddalwedd a chaledwedd.
Byddwch yn ymgysylltu ac yn cefnogi'r bobol ifanc i ddatblygu sgiliau trwy weithgareddau sy'n eu helpu i oresgyn y rhwystrau sy'n eu hatal rhag cyrraedd eu llawn botensial trwy ddilyn egwyddorion ac arferion gwaith ieuenctid Cenedlaethol.
Bydd gennych y gallu i annog a hyrwyddo ymgysylltiad pobl ifanc mewn gwaith cymunedol, gwirfoddoli a rhannu sgiliau gydag aelodau’r gymuned ehangach.
Bydd gennych wybodaeth lawn i gefnogi staff y ganolfan yn dechnolegol i ddefnyddio'r system casglu data, ac i ychwanegu a rheoli aelodau ar y system fewnol ddigidol i gynorthwyo'r rheolwr y ganolfan i greu adroddiadau ar gyfer rhanddeiliad allanol.
Bydd deiliad y swydd yn gweithio ar sail rota i gynnwys nosweithiau a phenwythnosau.