MANYLION
  • Testun:
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 \/ Cymhorthydd Clwb Brecwast\/ Goruchwyliwr Canol Dydd

Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 \/ Cymhorthydd Clwb Brecwast\/ Goruchwyliwr Canol Dydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
YSGOL PENMACHNO

Penmachno, Betws y Coed, LL24 0PT

Ffôn: (01690) 760394

Pennaeth: Mrs Elliw Roberts

Yn eisiau erbyn Ebrill 2024

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 DROS DRO /

CYMHORTHYDD CLWB BRECWAST DROS DRO /

GORUCHWYLIWR CANOL DYDD DROS DRO

Cytundeb dros dro (Cyfnod Mamaolaeth)

Cyfanswm Oriau:

35 awr yr wythnos

Cymhorthydd Clwb Brecwast:

5 awr yr wythnos - tymor ysgol yn unig

Cymhorthydd Addysgu Lefel 2:

27 ½ awr yr wythnos - tymor ysgol a 5 diwrnod hyfforddiant

Goruchwyliwr Canol Dydd:

2 ½ awr yr wythnos - tymor ysgol yn unig

Cyfanswm Cyflog

£18,665 - 18,976 y flwyddyn

Cymhorthydd Clwb Brecwast:

Graddfa NJC G01 pwynt 2 - 3, £2,545, - £2,587 y flwyddyn

Cymhorthydd Addysgu Lefel 2:

Graddfa NJC G02 pwynt 4 - 5, £14,848 - £15,096 y flwyddyn

Goruchwyliwr Canol Dydd:

Graddfa NJC G01 pwynt 2 - 3, £1,272 - £1,293 y flwyddyn

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o dan gyfarwyddyd yr athro, i gefnogi addysgu'r disgyblion. Mae'r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol.

Oherwydd natur y swydd byddwn yn gofyn am ddatgeliad gan
y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer yr ymgeiswyr llwyddiannus. Mae'n ofynnol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn cofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg cyn cychwyn gweithio yn y swydd hon

Am ragor o fanylion ynglŷn â'r swydd cysylltwch â'r ysgol ar (01690) 760394

I wneud cais am y swydd hon, ewch i www.conwy.gov.uk/swyddi i lenwi cais ar lein.

Noder nid yw'r awdurdod yn cyhoeddi ffurflenni cais ac nid yw'n derbyn CV.

"Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu - bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu gwirio."

Os na fyddwch yn cael gwybod o fewn 3 wythnos wedi'r dyddiad cau eich bod ar restr fer ar gyfer cyfweliad, rhaid i chi gymryd yn ganiataol na fyddwch yn cael cyfweliad. Ni fyddwch yn cael gwybod hynny ar bapur.

Wrth fynd ati i hyrwyddo cyfle cyfartal, mae Conwy yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned. Bydd pob ymgeisydd anabl sy'n diwallu gofynion hanfodol swydd yn cael cyfweliad.

This form is also available in English:

https://webrecruitment.secure.conwy.gov.uk/itlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC179GF.open?WVID=771951DBXU&VACANCY_ID=719754EAbL