MANYLION
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 03 Mawrth, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Athro / Athrawes - Oedran Cymysg (Ysgol Rhiw-Bechan)

Cyngor Sir Powys
Athro / Athrawes - Oedran Cymysg (Ysgol Rhiw-Bechan)
Swydd-ddisgrifiad
Mae sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol

Cyfnod Mamolaeth rhan amser

Yn eisiau: ar gyfer Ebrill 8 fed 2024 - Gorffennaf 14eg, 2024

Mae Llywodraethwyr Ysgol Rhiw-Bechan am benodi ymarferydd profiadol, rhagorol, brwdfrydig ac ymroddedig i ddysgu yn ein hysgol wledig, dwy ffrwd dros dro. Fe ddisgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus ddysgu dosbarth o blant oedran cymysg Cymraeg iaith gyntaf mewn dosbarth Blwyddyn 2 a 3. Dylent fod â'r gallu i arwain ac ysbrydoli plant i gyrraedd eu llawn botensial. Mae'n hanfodol i'r ymgeisydd fod â sgiliau rhagorol wrth gyfathrebu yn y Gymraeg. Os gwelwch yn dda nodwch unrhyw arbenigedd yn eich cais neu sgiliau y medrwch eu cynnig i'r ysgol.

Dylid anfon y ffurflenni cais i'r Awdurdod Lleol neu i'r ysgol erbyn:

Dyddiad cau : Mawrth 3ydd 2024 am 9 o'r gloch yr hwyr

Dewis rhestr fer: Mawrth 4ydd 2024

Cyfweliadau: Mawrth 13eg 2023

Mae croeso i ymgeiswyr gysylltu â'r ysgol i drefnu ymweliad.