MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Gofalwr Cynorthwyol (Ysgol Llanfyllin)

Gofalwr Cynorthwyol (Ysgol Llanfyllin)

Cyngor Sir Powys
Gofalwr Cynorthwyol (Ysgol Llanfyllin)
Swydd-ddisgrifiad
Bydd eich cyfrifoldebau'n cynnwys:

Yn gyfrifol i Reolwr y Safle / Uwch Ofalwr am ofal, glendid a diogelwch safle'r ysgol.

Mae gan y swydd hon ofyniad am Wiriad Manylach y DBS