MANYLION
 • Testun:
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb: Dros dro
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Goruchwyliwr Cyflenwi (Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3) Ysgol Uwchradd Llanidloes

Goruchwyliwr Cyflenwi (Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3) Ysgol Uwchradd Llanidloes

Cyngor Sir Powys
Goruchwyliwr Cyflenwi (Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3) Ysgol Uwchradd Llanidloes
Swydd-ddisgrifiad
Mae Ysgol Uwchradd Llanidloes yn un o'r ysgolion mwyaf hapus a mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Rydyn wedi'n bendithio â diwylliant dysgu bywiog a llewyrchus, ethos gofalgar a thîm staff hynod ymroddedig. Dyma gyfle cyffrous ar gyfer unigolyn deinamig a gweithgar i gyfrannu'n llawn at fwynhâd ein disgyblion o ddysgu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn weithgar, yn hyblyg ac yn ymdrechu i gyflawni a chynnal y safonau uchaf. Byddant yn goruchwylio gwersi yn yr ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd o fewn Ffederasiwn Ysgolion Llanidloes.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:
 • ofalgar am les a llwyddiant academaidd pob un o'n disgyblion;
 • weithgar iawn ac yn ysbrydoli cariad tuag at ddysgu fydd yn sicrhau bod pob disgybl yn cyflawni'r safonau academaidd uchaf posibl;
 • ddeinameg yn y dosbarth ac yn cynnal safonau uchel iawn o ddysgu;
 • meddu ar sgiliau rhyngbersonol ardderchog, yn wir aelod o dîm ac yn fedrus wrth weithio'n annibynnol;
 • meddu ar sgiliau trefnu ardderchog ac ag egwyddor waith cryf;
 • cyfrannu'n llawn at ddarparu cyfleoedd all-gyrsiol;
 • meddu ar agwedd bositif tuag at ddatrys problemau.
Mae'r gallu i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ac i gynnig pwnc ychwanegol yn ddymunol, ond ddim yn angenrheidiol.

Cysylltwch â Mrs S Bound am fwy o wybodaeth

Mae gan y swydd hon ofyniad am Wiriad Manylach y DBS