Estyn

Estyn
Inspectorate
EIN CYFEIRIADAU:
  • Estyn
  • Caerdydd
  • Caerdydd
  • CF24 5JW
  • Estyn
  • Gweithio yn y cartref
  • Caerdydd
  • CF24 5JW
Amdanom Ni
Ni yw Estyn - yr arolygiaeth addysg a hyfforddiant i Gymru.

Mae dysgwyr wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym ni wedi ymrwymo i wneud eu profiad o addysg y gorau y gall fod, o leoliadau meithrin i ysgolion, colegau a dysgu oedolion.

Mae ein harolygwyr a'n timau gwasanaethau corfforaethol yn helpu cefnogi gwelliant mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru trwy arolygu, cyngor i'r llywodraeth, a rhannu arfer dda.

Dysgwch fwy amdanom ni ar ein gwefan