Consortiwm Canolbarth y De​

Central South Consortium
Regional Education Consortia
EIN CYFEIRIADAU:
  • Consortiwm Canolbarth y De​
  • Abercynon
  • Rhondda Cynon Taf
  • CF45 4NS
Amdanom Ni
Darparu gwasanaeth gwella ysgolion rhanbarthol i bob ysgol ar ran ein hawdurdodau lleol partner​.

Darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol priodol i randdeiliaid ar bob lefel i gefnogi blaenoriaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol​.

Gweithio â Llywodraeth Cymru a phartneriaid i ddatblygu, rhannu a gweithredu polisi cenedlaethol.