Gyrfa Cymru

Careers Wales
Careers Service
EIN CYFEIRIADAU:
 • Gyrfa Cymru
 • Aberdar
 • Cymru Gyfan
 • CF44 7DG
 • Gyrfa Cymru
 • Y Fenni
 • Cymru Gyfan
 • NP7 5YT
 • Gyrfa Cymru
 • Aberystwyth
 • Cymru Gyfan
 • SY23 1LN
 • Gyrfa Cymru
 • Bangor
 • Cymru Gyfan
 • LL57 1DT
 • Gyrfa Cymru
 • Y Barri
 • Cymru Gyfan
 • CF63 4HF
 • Gyrfa Cymru
 • Coed-duon
 • Cymru Gyfan
 • NP12 1BA
 • Gyrfa Cymru
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Cymru Gyfan
 • CF31 1BN
 • Gyrfa Cymru
 • Caerffi
 • Cymru Gyfan
 • CF83 1FW
 • Gyrfa Cymru
 • Caerdydd
 • Cymru Gyfan
 • CF10 2HH
 • Gyrfa Cymru
 • Caerfyrddin
 • Cymru Gyfan
 • SA31 1HA
 • Gyrfa Cymru
 • Cross Hands
 • Cymru Gyfan
 • SA14 6RJ
 • Gyrfa Cymru
 • Cwmbran
 • Cymru Gyfan
 • NP44 1PR
 • Gyrfa Cymru
 • Glyn Ebwy
 • Cymru Gyfan
 • NP23 6HJ
 • Gyrfa Cymru
 • Hwlffordd
 • Cymru Gyfan
 • SA61 2AL
 • Gyrfa Cymru
 • Caergybi
 • Cymru Gyfan
 • LL65 1HH
 • Gyrfa Cymru
 • Llanfair ym Muallt
 • Cymru Gyfan
 • LD1 5DH
 • Gyrfa Cymru
 • Llandudno
 • Cymru Gyfan
 • LL30 2SY
 • Gyrfa Cymru
 • Llanelli
 • Cymru Gyfan
 • SA15 2NE
 • Gyrfa Cymru
 • Merthyr Tudful
 • Cymru Gyfan
 • CF47 8DP
 • Gyrfa Cymru
 • Castell-nedd
 • Cymru Gyfan
 • SA11 3EP
 • Gyrfa Cymru
 • Casnewydd
 • Cymru Gyfan
 • NP20 1GA
 • Gyrfa Cymru
 • Y Drenewydd
 • Cymru Gyfan
 • SY16 2QZ
 • Gyrfa Cymru
 • Doc Penfro
 • Cymru Gyfan
 • SA72 6UT
 • Gyrfa Cymru
 • Porthmadog
 • Cymru Gyfan
 • LL49 9NW
 • Gyrfa Cymru
 • Y Fferi Isa
 • Cymru Gyfan
 • CH5 1SX
 • Gyrfa Cymru
 • Rhyl
 • Cymru Gyfan
 • LL18 1AT
 • Gyrfa Cymru
 • Abertawe
 • Cymru Gyfan
 • SA1 5DF
 • Gyrfa Cymru
 • Wrecsam
 • Cymru Gyfan
 • LL12 1EQ
 • Gyrfa Cymru
 • Cymru gyfan
 • Cymru Gyfan
 • CF10 2HH
Amdanom Ni
Mae Gyrfa Cymru yn darparu gwasanaeth cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd cynhwysol a diduedd i bobl o bob oed yng Nghymru.
Gyda thîm o fwy na 570 o gynghorwyr gyrfa, cynghorwyr cyswllt busnes ac anogwyr cyflogadwyedd, mae ein gwasanaeth yn dechrau drwy gefnogi pobl ifanc gyda dewisiadau pwysig a chyfnodau pontio yn ystod eu blynyddoedd ysgol ynghyd â darparu profiadau o ansawdd uchel sy'n gysylltiedig â gwaith. Mae'r gwasanaeth Cymru'n Gweithio, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn darparu cymorth wedi'i deilwra i bobl ifanc dros 16 oed ac oedolion gyda'u hanghenion cyflogadwyedd gan gynnwys gwaith â thâl, cyfleoedd hyfforddi a chymorth ar ôl colli swydd.
Nod ein gweledigaeth Dyfodol Disglair ar gyfer 2021 - 2026 yw darparu gwasanaeth personol, dwyieithog sy'n seiliedig ar anghenion ein cwsmeriaid, gan sicrhau ein bod yno ar gyfer y adegau pwysig ym mywydau pobl a bod ein gwasanaethau'n hygyrch i bawb, gan adael neb ar ôl.