Cyngor Dinas Casnewydd

Newport City Council
Local Authority (LA)
EIN CYFEIRIADAU:
  • Cyngor Dinas Casnewydd
  • Casnewydd
  • Newport
  • NP20 4UR
Amdanom Ni

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn awdurdod unedol sy'n gyfrifol am weinyddu holl feysydd llywodraeth leol o fewn un haen ar gyfer ardal benodol.

Mae gan awdurdod un haen y pŵer i ddarparu holl wasanaethau llywodraeth leol.

Ffurfiwyd y cyngor fel bwrdeistref sirol ym 1996 a chafodd statws dinas yn 2002.

Dyma'r wythfed cyngor mwyaf yng Nghymru ac mae'n darparu'r holl brif wasanaethau fel addysg, hamdden, tai, gwasanaethau cymdeithasol, cynllunio a phriffyrdd.