Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Neath Port Talbot Council
Local Authority (LA)
EIN CYFEIRIADAU:
  • Cyngor Castell-nedd Port Talbot
  • Castell-nedd
  • Swansea
  • SA11 2GG
Amdanom Ni
Yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot, rydyn ni'n gofalu am ranbarth mawr, amrywiol a chymhleth o Gymru. Ond mae ein dull o fynd i'r afael ag ateb anghenion ein 140,000 o breswylwyr a thros 3,000 o fusnesau'n hawdd. Rydyn ni'n recriwtio pobl gydweithredol, ddawnus ac yn cynnig cyfleoedd iddyn nhw greu argraff ystyrlon.

Ymunwch â ni a chewch eich cefnogi i ennill sgiliau newydd ac adeiladu gyrfa lwyddiannus mewn gweithle amrywiol a chynhwysol, gan deimlo'n hyderu ein bod ni yno er eich mwyn i gynnig mwy o gyfleoedd, mwy o ddatblygiad a mwy o gefnogaeth.

Waeth beth eich swydd, hoffem i chi ddod a'ch syniadau, eich barn a'ch safbwyntiau unigryw, achos mae'r hyn sy'n eich gwneud chi'n unigryw yn ein gwneud ni'n well.

Drwy gydweithio, gallwn wneud Castell-nedd Port Talbot yn lle gwych i fyw, gweithio ac ymweld.