Achieve More Training LTD

Achieve More Training LTD
Private Training Provider
EIN CYFEIRIADAU:
 • Achieve More Training LTD
 • Wrexham
 • Wrexham
 • LL11 5BT

 • Achieve More Training LTD
 • Holywell
 • CH8 7TZ

 • Achieve More Training LTD
 • Rhyl
 • Denbighshire
 • LL18 2EB

 • Achieve More Training LTD
 • Haverfordwest
 • Pembrokeshire
 • SA61 2EX
Amdanom Ni

Yn Cyflawni Mwy o Hyfforddiant rydym yn arbenigo yn y Sectorau Addysg, Hamdden / Ffitrwydd a Chwaraeon ac mae ein staff yn angerddol am rannu eu profiad a'u harbenigedd.

Mae gan ein staff dros 30 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y sectorau hyn ac rydym yn cynnig dull cefnogol ac unigol, er mwyn sicrhau eich bod yn ennill y sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth benodol i'ch helpu i symud ymlaen gyda'ch gyrfa.

Rydym yn cynnig cyfle i unigolion ddechrau eu gyrfaoedd mewn amryw o rolau, p'un a ydych chi'n gychwyn allan neu'n cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa.

Gan weithio gyda'n partneriaid, rydym yn darparu hyfforddiant safon alwedigaethol genedlaethol ar gyfer prentisiaid sy'n newydd i'r sectorau hyn. Os ydych chi eisoes yn gweithio yn y sectorau hyn, gallwn ddarparu dysgu yn y gwaith AM DDIM i'ch helpu chi i wneud y dilyniannau rydych chi'n edrych amdanyn nhw. Rydym hefyd yn gweithio gydag ysgolion a chanolfannau chwaraeon / hamdden i'ch cefnogi gyda'ch anghenion recriwtio, cyflogaeth a hyfforddiant.