Educ8

Educ8
Private Training Provider
EIN CYFEIRIADAU:
  • Educ8
  • Caerphilly
  • Caerffili
  • CF82 7EH
Amdanom Ni

Educ8 yw un o'r darparwyr hyfforddiant dysgu seiliedig ar waith mwyaf blaenllaw yng Nghymru. Rydym yn angerddol am sicrhau bod gan ddysgwyr y sgiliau allweddol sydd eu hangen arnynt i ysgogi a chyflymu eu gyrfaoedd.

Drwy Brentisiaeth gydag Educ8 cewch gyfle i ennill cyflog a dysgu, gan ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol wrth gael eich talu. Mae prentisiaethau ar gael o Lefel Sylfaen yr holl ffordd hyd at Brentisiaethau Uwch, sy'n golygu bod Prentisiaeth i chi, p'un a ydych newydd adael yr ysgol, heb gael y canlyniadau yr oeddech eu heisiau neu os oes gennych Radd prifysgol i'ch enw!

Mae ein holl Brentisiaethau wedi'u hariannu'n llawn sy'n golygu na fyddwch allan o boced, neu’n ddyledus o unrhyw ddyled ar ôl cwblhau eich cymhwyster, cewch eich cefnogi drwy gydol eich Prentisiaeth gan eich Hyfforddwr eich hun a fydd yn rhoi'r cymorth un i un sydd ei angen arnoch i lwyddo.

Mae Educ8 wedi'i leoli yn ardal De Cymru, p'un a ydych yn byw yng Nghaerdydd, Casnewydd, Abertawe neu rywle rhwng y ddau fe allwn eich helpu i gyflawni eich gyrfa ddelfrydol.

Rydym yn darparu'r Prentisiaethau canlynol:

Gweinyddu

Cyngor ac Arweinia

Gwasanaeth Cwsmeriaid

Gofal Plant

Marchnata Digidol

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eiriolaeth Annibynnol

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Gwaith chwarae

Cyfryngau Cymdeithasol

 

A hyfforddiant yn y sector Trin Gwallt, Barbwr, Ewinedd a Harddwch