Coleg Penybont

Bridgend College
Further Education College
EIN CYFEIRIADAU:
  • Coleg Penybont
  • Bridgend
  • Bridgend
  • CF31 3DF
Amdanom Ni

Mae Coleg Penybont yn cynnig ystod o gyrsiau addysg bellach ac uwch a phrentisiaethau ar draws llawer o feysydd pwnc. Ar draws pedwar campws, mae'n cyflwyno addysgu a dysgu o safon i dros 6,000 o fyfyrwyr ac yn cyflogi dros 600 aelod o staff. Mae'r Coleg yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd ac yn bartner cydweithredol Prifysgol De Cymru. Mae Coleg Penybont yn darparu amgylchedd cynhwysol lle gall myfyrwyr a staff o bob cefndir deimlo'n ddiogel ac wedi’u cefnogi. Mae'r Coleg yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ac adnoddau trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae nifer o weithgareddau cyfoethogi Cymraeg yn cael eu cynnal dros y flwyddyn. Mae Coleg Penybont yn cynnal nifer o ddigwyddiadau agored trwy gydol y flwyddyn a gall darpar fyfyrwyr gofrestru yma.