Coleg Penybont

Bridgend College
Further Education College
EIN CYFEIRIADAU:
  • Coleg Penybont
  • Penybont
  • Bridgend
  • CF31 3DF
Amdanom Ni

Sefydliad Addysg Bellach aml ei wobrau yn ne Cymru yw Coleg Penybont, sy’n cefnogi dros 7,500 o fyfyrwyr bob blwyddyn ar draws cyrsiau llawn amser a rhan amser, cymwysterau Addysg Uwch a rhaglenni dysgu seiliedig ar waith. 

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd os ydych chi am ennill cymhwyster addysgu a gydnabyddir yn genedlaethol mewn addysg bellach neu’r sector ôl-orfodol ehangach. 

I ddysgu mwy am sut y gallwn gefnogi eich gyrfa mewn addysg, bwriwch olwg ar y cyrsiau isod: