MANYLION
  • Lleoliad: Cardiff, Cardiff, CF11 9LJ
  • Testun: Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Dros dro
  • Dyddiad Dechrau: 06 September, 2021
  • Dyddiad Gorffen: 31 March, 2022
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £10.00 - £15.00
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 30 Mehefin , 2021 5:30 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Cyfnod Sylfaen Profiadol Llawn Amser (swydd dros dro) Blwyddyn 1 yng Nghaerdydd

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Cyfnod Sylfaen Profiadol Llawn Amser (swydd dros dro) Blwyddyn 1 yng Nghaerdydd

CyfleDysgu
Mae swydd wag wedi codi mewn Ysgol Gynradd yn ardal Rhiwbina Caerdydd ar gyfer cynorthwyydd addysgu brwd, creadigol, hyblyg a gweithgar sydd â phrofiad o weithio yn y Cyfnod Sylfaen.
JOB REQUIREMENTS
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn :
• darparu cefnogaeth gytûnedig i'r athro / athrawes wrth ddarparu gweithgareddau dysgu wedi eu cynllunio.
• gweithio dan oruchwyliaeth uniongyrchol yr athro / athrawes i gynnal gweithgareddau dysgu wedi eu cynllunio gyda grwpiau bach neu ddisgyblion unigol, gan roi adborth ar eu hymglymiad mewn gweithgareddau a'u cyflawniad o'r amcanion dysgu hynny.
• datblygu perthnasoedd cadarnhaol â chydweithwyr, gan ddarparu cefnogaeth gyson ac effeithiol a gweithio'n adeiladol fel aelod o dîm staff yr ysgol.
• cefnogi disgyblion i wella eu sgiliau rhifedd a llythrennedd trwy weithgareddau dysgu â ffocws ac yn fwy cyffredinol ar draws y cwricwlwm.
• paratoi a defnyddio adnoddau TGCh i gefnogi dysgu disgyblion.

Dylid anfon llythyrau cais wedi'u cwblhau a CV at info@introteach.co.uk
www.introteach.co.uk