MANYLION
  • Lleoliad: Ar-lein
  • Dechrau: 25 Mehefin , 2022 - 10:00 am
  • Diwedd: 25 Mehefin , 2022 - 3:00 pm
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Dydd Agored TAR Cynradd a Uwchradd gyda SAC

Dydd Agored TAR Cynradd a Uwchradd gyda SAC

Mae mynychu Diwrnod Agored yn ffordd ardderchog i chi ddysgu am y Brifysgol a’n cyrsiau.

 

•    Cyfle i gwrdd â’r staff academaidd i drafod eich dewisiadau cwrs, gofynion mynediad a dysgu beth fydd eich cwrs yn ei gynnwys.
•    Siaradwch â’n Swyddogion Cyllid i ddysgu rhagor am gostau addysg uwch a’r cymorth ariannol sydd ar gael. Gallwch hefyd drafod eich amgylchiadau unigol chi.
•    Dewch i gwrdd â’n Tîm Cymorth Dysgu i drafod unrhyw gymorth dysgu arbennig allai fod arnoch ei angen. Dewch am daith o gwmpas ein campws, ei gyfleusterau gwych a gweld y llety.
•    Dewch i gwrdd â myfyrwyr a siarad gyda nhw am eu profiadau o fywyd yn y Brifysgol.