MANYLION
  • Lleoliad: Ar-lein
  • Dechrau: 03 Chwefror, 2022 - 7:00 pm
  • Diwedd: 03 Chwefror, 2022 - 8:00 pm
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Newid eich Gyrfa i Addysgu?

Newid eich Gyrfa i Addysgu?

ou

 

A oes gennych chi awydd newid eich gyrfa? A ydych chi’n ystyried hyfforddi fel athro?

Ymunwch â ni ar 3 Chwef wrth i ni egluro mai’r cwrs TAR hyblyg, newydd gan y Brifysgol Agored yng Nghymru yw’r llwybr perffaith at yrfa newydd yn y byd addysg.

Yn y digwyddiad byw ar-lein, bydd ein tîm yn egluro mwy ynghylch ein llwybrau TAR â chyflog a rhan amser unigryw. Cewch glywed gan rai o’n hathrawon dan hyfforddiant presennol yn trafod eu profiadau a chewch roi cwestiwn gerbron y panel.

Cyflwynir y digwyddiad hwn gan y Brifysgol Agored yng Nghymru ar y cyd â Addysgwyr Cymru.
 

Cliciwch ar “Mwy o wybodaeth” i gofrestru ar gyfer y digwyddiad