MANYLION
  • Lleoliad: Ar-lein
  • Dechrau: 06 Rhagfyr, 2021 - 7:00 pm
  • Diwedd: 06 Rhagfyr, 2021 - 8:00 pm
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Diwrnod agored ar-lein TAR OU Cymru

Diwrnod agored ar-lein TAR OU Cymru

Ymunwch â ni ar 6 Rhagfyr wrth i ni egluro mai’r cwrs TAR hyblyg, newydd gan y Brifysgol Agored yng Nghymru yw’r llwybr perffaith at yrfa newydd yn y byd addysg.

Yn y digwyddiad byw ar-lein, bydd ein tîm yn egluro mwy ynghylch ein llwybrau TAR â chyflog a rhan amser unigryw. Cewch glywed gan rai o’n hathrawon dan hyfforddiant presennol yn trafod eu profiadau a chewch roi cwestiwn gerbron y panel.  Mwy o wybodaeth https://www.open.ac.uk/courses/choose/cymru/tar