MANYLION
  • Lleoliad: Ar-lein
  • Dechrau: 08 Rhagfyr, 2021 - 4:00 pm
  • Diwedd: 08 Rhagfyr, 2021 - 4:30 pm
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Dros Dro

Dros Dro

Mae Dros Dro yn llwyfan trafod wythnosol newydd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol ar gyfer penaethiaid dros dro. Wedi’i gynllunio i gynnig cefnogaeth, magu hyder a rhoi’r cyfle i gysylltu, rhannu a chyfnewid syniadau gyda chydweithwyr.

Clywed gan benaethiaid profiadol, penaethiaid dros dro presennol ac ymgysylltwch ag arweinwyr o bob cwr o Gymru yn y sesiynau anffurfiol, cyfrinachol hyn. P’un a oes gennych gwestiwn, eisiau cyngor ar her gyfredol neu yn dymuno rhwydweithio ac adeiladu perthnasoedd ymunwch â ni ar gyfer Dros Dro.

Nid oes angen paratoi unrhyw beth o flaen llaw ac mae presenoldeb yn hyblyg. Mae’r sesiynau am ddim a byddant yn cael eu cyflwyno’n ddigidol trwy Zoom.

 

E-bostiwch post@agaa.cymru am fwy o wybodaeth neu i dderbyn y ddolen