MANYLION
  • Lleoliad: Ar-lein
  • Dechrau: 01 Rhagfyr, 2021 - 7:00 pm
  • Diwedd: 01 Rhagfyr, 2021 - 9:00 pm
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCDDS) – Addysg Athrawon sesiynau blasu ar-lein

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCDDS) – Addysg Athrawon sesiynau blasu ar-lein

UWTSD

Byddwch y gwahaniaeth… Addysgwch! Dewch i ddysgu mwy am yrfa fel athro/awes trwy alw heibio un o’n nosweithiau agored rhithiol. Un o’n hysgolion partner fydd yn eich croesawu. Cyfle i drafod gyrfa all wneud gwahaniaeth go iawn!
 
Rydym yn gwneud paratoadau er mwyn ailddechrau ein rhaglenni TAR Cynradd, TAR Uwchradd a BA Addysg Gynradd o fis Medi ymlaen, ac nid ydym am i chi fethu’r cyfle i ddysgu rhagor am yr hyn sydd gan Y Drindod Dewi Sant i’w gynnig... Felly, cymerwch sedd, logiwch ar eich dyfais a dewch i gwrdd â’n Haddysgwyr Athrawon cyfeillgar.
 

Rhagfyr 1 am 7yh (Iaith Saesneg)