MANYLION
  • Lleoliad: Ar-lein
  • Dechrau: 02 Rhagfyr, 2021 - 10:00 am
  • Diwedd: 02 Rhagfyr, 2021 - 11:00 am
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Ymunwch â ni am weithdy ar Baratoi a Chefnogi Cyfweliadau.

Ymunwch â ni am weithdy ar Baratoi a Chefnogi Cyfweliadau.

Bydd y gweithdai rhyngweithiol hyn yn eich galluogi i wella eich technegau cyfweld, gwella'ch sgiliau a lleihau eich lefelau straen.

 

Byddwn yn canolbwyntio ar: -

 


- Sut i baratoi ar gyfer cyfweliadau
- Gwahanol ddulliau a thechnegau adolygu
- Sut i oresgyn nerfau
-Sut i reoli straen
-Awgrymiadau Da

 

 

Os hoffech chi fynychu un o'n gweithdai, cysylltwch â Thîm Addysgwyr Cymru yn: - gwybodaeth@addysgwyr.cymru