MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Cynorthwyydd Addysgu 1:1
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Dros dro
  • Dyddiad Dechrau: 06 January, 2022
  • Math o gyflog: Misol
  • Cyflog: £14,301.00 - £14,588.00
  • Iaith: Bilingual
  • Dyddiad Cau: 26 Tachwedd, 2021 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2

Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu
Ysgol: Ysgol Gymraeg Y Morswyn
Cyflog: Gradd 2, £14,301 - £14,588 y flwyddyn
Oriau: 32.5 awr yr wythnos (39 wythnos)
Cytundeb: Dros Dro (Dros gyfnod mamolaeth)
Dyddiad Cychwyn: 06.01.2022

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.
Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA.
Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Gymraeg Morswyn, Caergybi, Ynys Môn, LL65 2TF.
Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 26ain Tachwedd, 2021.

JOB REQUIREMENTS
Gweler y Swydd Ddisgrifiad.